Vår hälsa är något som tar allt mer plats i våra medvetanden. Det tror vi i alla fall. Egentligen är det förstås så att vår hälsa alltid tagit upp en väldigt stor plats i våra medvetanden. Den tidiga människan hade hälsoproblem på nivåer som vi inte kan föreställa oss, folk dog som flugor i infektioner, av sjukdomar och svält.

Det var inte för att det var så trevligt som gjorde att människan blev jordbrukare, det var för att minska risken för svält som förändringen ägde rum. För att fortsätta snabbt framåt så är det väl snarare så att när vi diskuterar hälsa så är det snarare så att vi tänker mindre på hälsa nu än vad vi gjorde tidigare, det räcker att se på hur människor, äter, dricker och sitter stilla för att förstå att hälsa hos många personer inte är en hög prioritet.

Vad som däremot förändras över tiden är vilken typ av hälsa vi fokuserar på. I västerlandet är det numera psykisk hälsa som först och främst är i fokus.

Vad är wellness

Wellness är ett koncept som diskuteras allt mer med vad är wellness? Många personer anser att följande delar av vår hälsa bör ingå i wellness:

  • Känslor
  • Yrkesliv
  • Fysisk
  • Social
  • Intellektuell
  • Spirituell

Dessa sex delarna i wellness bör adresseras i ett holistiskt perspektiv för att få en helhet.

Var kan du lära dig mer om wellness?

För dig som är intresserad av wellness finns det enormt mycket material på internet där du kan lära dig mer. Det finns också väldigt många föreläsningar du kan gå på. Att hänge sig åt wellness är ett mycket stort åtagande men det kommer att förändra ditt liv. Du kommer att känna dig piggare, gladare och nöjdare. Du kommer också att leva ett längre och friskare liv utan sjukdomar på äldre dagar.