Något som många företag lägger ner allt för mycket tid, pengar och energi på, det är att förhandla med en mängd olika leverantörer. Det är sällan effektivt att göra det på egen hand. Det du kan göra, för att effektivisera din förhandling det är dels att se till att göra en spend analys dels satsa på den digitala plattformen Digiproc. Denna plattform kan du hitta hos Digital Procurement. De kan även assistera dig i att göra en bra spendanalys.

När det gäller Digiprocs lösningar så finns dessa:

  • Spend analys

  • Digiprice

  • DigiAgree

  • DigiPolicy

När du väljer att använda dig av den digitala plattformen Digiproc så kan du uppnå skalbara, effektiva och smarta förhandlingar. Det utan att begränsa dig i geografi eller bransch. Det som Digital Procurement kan göra, det är att hjälpa dig att förhandla, på ett digitalt sätt. Det med de leverantörer du redan har. Själva plattformen är baserad på en AI-motor. Den kan förhandla i realtid och dessutom simulant med alla leverantörer.

Anlita Digital Procurement att hjälpa er

Om det är så att du har behov av hjälp med att förhandla eller om det är så att vill kunna använda dig av tjänster som tar dig och ditt företag framåt, så är Digital Procurement ett bra val. De hjälper bland annat till med att förhandla med leverantörer samt att de kan göra olika analyser. De kan även se till så att du får rabatter, rätt sorts avtal samt att de säkerställer att dina leverantörer faktiskt uppfyller de krav du har.

Digital plattform med mycket innehåll

Digiprocs olika lösningar som vi nämnde ovan är en del av vad Digital Procurement kan erbjuda dig och ditt företag. En av de sakerna som är viktiga i hela förhandlingsprocessen, det är att göra en spend analys. Då görs en analys av de inköp ni har, samt vad för kostnader det är idag. Det för att kunna få till ett bättre förhandlingsläge.

Med Digital Procurements spendanalys så analyseras hela ert leverantörslandskap. Det genom en så kallad ABC-analys. Därefter går det att dela in alla leverantörer i olika kategorier. Därtill så sker en massa annat, så att man kan få fram en bra prognos över potentialen för en digital förhandling.

Plattformen har även det som Digital Procurement kallar för DigiPrice. Denna säkerställer varje leverantörs bästa möjliga priser mot dig enligt vad de har för förutsättningar då den digitala förhandlingen sker. Du kan på det viset få bättre priser så väl som att dina leverantörer ändå kan ha en sund marginal för egen del.

Om det är så att du vill ha skydd inom viktiga områden som garanti, sekretess, betalningsvillkor med mera, så är det ju bra att se till att det finns med i alla avtalsvillkor med dina leverantörer. Genom Digiprocs standardöverenskommelse kan du försäkra dig om att allt blir rätt. Det är vad DigiAgree handlar om!

Om du tycker att det låter intressant att ta del av denna digitala plattform och alla dess tjänster, så kan du med fördel kontakta Digital Procurement.