Vid översättning av texter mellan olika språk finns ett antal saker att tänka på. Översättning är inte så enkelt som man lätt kan tro, det finns många kulturella skillnader mellan språk – alltså inte bara själva orden men även hur man formulerar sig i olika språk. Ett antal tips och saker att tänka på gås igenom nedan.

Var försiktig med synonymer

Synonymer kommer lätt i vägen för tydlighet. Skriv samma sak och på samma sätt varje gång du beskriver något. Om du tex. använder begreppet “lägenhet” i en text för att i nästa mening byta ut det mot “hus”, kan det göra läsaren förvirrad även om det är lätt att tycka att synonymer gör texten roligare att läsa. Att hitta olika sätt att beskriva ett koncept påverkar inte bara översättningens övergripande konsistens, utan det kommer också att minska möjligheten för läsaren att minnas vad som just har lästs. Detta kan leda till lägre kvalitet på texten samt minskade intäkter för företag som ämnar sälja via sin text. Oversätt därför från ett språk till ett annat genom att så ofta som möjligt använda samma begrepp för samma betydelser.

Undvik humor

Humor är olika i olika kulturer och framförallt i olika språk – det går sällan att rakt av översätta humor. Detsamma gäller för jargong, regionala fraser eller metaforer. Exempelvis – att använda sig av ett skämt från den svenska kultfilmen Sällskapsresan som majoriteten av oss svenskar känner igen på ett annat språk blir bara konstigt och fel – det är en väldig lokal film vars jargong fungerar i just Sverige.

Var tydlig med internationella datum

Var noggrann med hanteringen av siffror, viktenheter, höjd, bredd, temperatur, tid, telefonnummer, valuta etc. i olika språk. Datum är speciellt viktigt då datumformatet skiljer sig åt – främst mellan USA och Europa. I USA används också miles, pounds etc medan vi i Sverige använder oss av meter och kilo – var noggrann med detta då det är en källa till förvirring och otydlighet.