Vet du vad demolition innebär? Du vet kanske att det har något med rivning att göra? Det stämmer. Demolition handlar om konsten att riva t ex en byggnad. Utvecklare och demolition experter ser på flera olika faktorer när det tas beslut om bästa sättet att riva en byggnad. Bland flera olika detaljer som en demolition company måste ta med i beräkningarna är omgivningarnas beskaffenhet, vilket material som framförallt använts, vad man vill uppnå med rivningen samt inte minst hur man ska bortförskaffa materialet efter rivningen. Metoderna kan variera från en enda effektiv explosion till en försiktig, bit för bit isärtagning. Befinner byggnaden sig i ett område som är befolkat, måste säkerheten tas med som första prioriteten oavsett vilken metod man väljer för själva rivningen. Självklart måste säkerheten alltid vara i topp för personalen, omkringliggande byggnader och eventuella offentliga områden.

Återvinning

Både sprängning och krossning innebär spillmaterial. Krossat byggnadsmaterial kan användas som fyllning i t ex vägbyggen. Återvinning är något som den här branschen har ägnat sig åt sedan långt innan de flesta andra insåg hur nödvändigt det är. NKR Demolition Group är en skandinavisk rivningsfirma som självklart även opererar i Sverige. Detta är en grupp som får anses vara experter inom sitt fält. En noggrann genomgång av en uppgift säkerställer att den arbetsplan man skapar för både miljö och säkerhet, stämmer till 100 procent samtidigt som lagar och normer följs. Det är mycket som ska tas med i beräkningarna när en byggnad ses över. Vilka är byggnadens svagheter och styrkor och hur kommer den att reagera på olika metoder. Här finns inte plats för gissningar. Omgivningarna får inte störas och påverkas av krossat material. Inte ens damm får lov att störa.

NKR demolition har flera tjänster på programmet och erbjuder

  • Rivning

  • Demontering

  • Krossning

  • Sprängning

  • Förorening

  • Brandröjning

  • Sanering

Ta en titt på deras hemsida och se flera detaljer,